Счетоводни услуги

Тарифите за счетоводни услуги зависят от броя осчетоводявания (счетоводни записи), които дружеството генерира месечно.

Осчетоводяванията включват например осчетоводени: фактури, банкови извлечения, каси, заплати, амортизации и всички други месечни счетоводни записи.

Брой осчетоводявания без ДДС регистрация

От (бр.)До (бр.)Възнаграждение
нето в EUR
Възнаграждение
нето в BGN
01476,69150,00
1529148,27290,00
3050219,86430,00
5170291,44570,00
7199363,02710,00
100120434,60850,00
121150506,18990,00
151170577,761 130,00

Брой осчетоводявания с ДДС регистрация

От (бр.)До (бр.)Възнаграждение
нето в EUR
Възнаграждение
нето в BGN
014127,82250,00
1529250,53490,00
3050373,24730,00
5170495,95970,00
7199618,661 210,00
100120741,371 450,00
121150864,081 690,00
151170986,791 930,00

ТРЗ услуги

Тарифите за изготвяне на заплати се определят на базата на броя персонал:

25,00

 

лв. / за един работник или служител

Месечни отчети

Тарифите за изготвянето на месечни отчети се определят на базата на необходимото време за тяхното съставяне:

100,00

 

лв. / час