Актуално

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕС

Така например, ако българско юридическо лице в рамките на оперативната си дейност на територията на Германия генерира фактури с 19% начислено ДДС, то сумата на това ДДС подлежи на възстановяване в България от администрацията на Германия. ФиБу България предлага индивидуални консултации, планиране ...

Прочети повече

НАП издава и заверява немски формуляри

Тези лица могат да поискат да бъдат третирани като служители подлежащи на неограничено подоходно облагане с подаването на Молба за третиране на работник като подлежащ на неограничено подоходно облагане  и така да се ползват от лични облаги (например помощи за деца). Необходимо условие е най-мал...

Прочети повече

НОВИ АСПЕКТИ В СТАНДАРТА ЗА ПРИХОДИТЕ МСФО 15

На 28 май 2014 г. Съветът по МСС и Съветът по стандартите за финансова отчетност на САЩ публикуваха общия стандарт за признаване на приходите (МСФО 15). МСФО 15 Приходи от договори с клиенти регламентира принципи на отчитане на полезна информация за нуждите на ползвателите на годишните финансови отч...

Прочети повече