СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ТРЗ УСЛУГИ КОНТРОЛИНГ
ОТЧЕТИ ЗА МЕНИДЖМЪНТА ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ФиБу България

Счетоводство & Контролинг & Консултации. Компетентно и надеждно.

ФиБу България е нова и модерна компания за счетоводни и консултантски услуги. Тя е фокусирана върху консултиране, активна подкрепа и ефективно управление на финансовите функции на вашия бизнес.

ФиБу България е създадена от висококвалифициран персонал с дългогодишен опит в счетоводството. Нашите служители имат значителен опит в държавната администрация, заемали са високи постове и са натрупали ценен професионален опит. Обслужвали сме дружества, работещи в различни сфери – производствени, търговски, в сферата на услугите и строителни дружества.

Дейността ни е съобразена с най–новите изисквания на нормативната уредба, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания в областта на счетоводството.

Дейността на ФиБу България акцентира върху Счетоводни услуги, ТРЗ услуги, Контролинг и Данъчни консултации.

Кадрите ни работят с програмите на SAP, опит, който можем да споделим на стартиращите средни и големи компании в България. Ще Ви консултираме с удоволствие при въвеждането на вашия ERP Software – като например SAP.

ФиБу България предоставя и услугата Контролинг, която дава ясна и систематизирана инфомация за счетодните данни. Така управленските решения могат да се планират и анализират на базата на актуална и надеждна информация.

Нашите предимства и принципи:

ФиБу България ЕООД
ЕИК: 204787487
Адрес: България, гр.София 1606,
ул. Дамян Груев № 56
МОЛ: Мариета Станчева